Notes


Note for:   Janusz Jablonowski,    -          Index
Individual note:   Canon in Warsaw and Luck (kanonik warszawski i lucki)Notes


Note for:   Józef Jablonowski,    -          Index
Individual note:   starosta oryszkowski, rotmistrz kawalerii narodowej 1784Notes


Note for:   Karol Karel Jablonowski,   1 MAR 1768 - 4 JAN 1841         Index
Individual note:   1°Spouse: Thekla Czacka
d'oł: Prince Karol, *23.6.1799, +3.6.1830; m.14.7.1824 Pelagia (Comtesse) Potocka
2°Spouse: Józefa MorzkowskaNotes


Note for:   Joanna Jablonowski,    -          Index
Individual note:   m.Janusz Tomasz Pr Czetwertynski, kasztelan czernichowskiNotes


Note for:   Stanislaw Mycielski h. Dolega,    -          Index
Individual note:   starosta lubiatowskiNotes


Note for:   Jan Kajetan Jablonowski,   1699 - 1764         Index
Individual note:   wojewoda braclawski 1754, starosta czehrski, bobrzecki i brodnicki, pulkownik wojsk koronnych, Reichfürst 1733/34, Grand of Spain, Golden Fleece Order, Austrian Fieldmarshal,

1°spouse: ą Braclaw 1730 Teresa Wielhorska (*1749);
2°spouse: ą Vilnius 1750 Anna Sapiezanka (Sapieha) (*1728 +1800)Notes


Note for:   Stanislaw Wincenty Jablonowski,   1694 - 1754         Index
Individual note:   1°Spouse: (ą Tlumach) 1707 Joanna Potocka (+18 Oct 1726); d'oł:
E1. -Pr Jan Nepomucen, *1722, +1732
E2. -Pss Felicja; m.Józef Pr Lubomirski, podstoli litewski

2°Spouse: (ą Kalisz) 1729 Dorota Broniszówna (*1692 +1774); d'oł:
E3. -Pss Maria; m.Józef Pr Lubomirski, podstoli litewski
E4. -Prince Antoni Barnaba, wojewoda poznanski 1760, castellan of Krakow (kasztelan krakowski) 1782,
starosta miedzyrzecki, buski, swiecki i czehrski, *27.1.1732, +4.4.1799
1°Spouse: 1755 Pss Anna Lubartowicz-Sanguszkówna (*19.6.1739 +2.1.1766); d'oł:
F1. [1m.] Pss Dorota Barbara, *Annopol 7.2.1760, +Rome 9.11.1844;
Spouse: Annopol 5.11.1778 (div) Prince Józef Klemens Czartoryski(*21.11.1740 +13.2.1810)

F2. [1m.] Prince Stanislaw Pawel Nepomucen Franciszek Salezy, szef regimentu gwardii pieszej litewskiej 1783, general major 1784,
general lejtnant, senator kasztelan 1807, senator wojewoda 1812, *15.2.1762, +27.4.1822;
Spouse: 1792 Teodora Walewska (+1826)
G1. Prince Antoni, *7.12.1793, +26.12.1855;
Spouse: 29.9.1818 Paulina Konstancja Css Mniszech (*17.4.1798, +5.5.1863); d'oł:
H1. Pss Dorota Dorothea, *5.8.1820, +?;
1°Spouse: 25.4.1841 Stanislaw Ct Krasinski (+25 Jun 1849);
2°Spouse: 15.10.1854 Cte Franz Malatesta (+XI.1884)
G2. Pr Stanislaw, *10.3.1799, +16.8.1878;
1°Spouse: 12.11.1825 Maria Css Wielopolska;
2°Spouse: Wanda Css Ossolinska

F3. [1m.] Pss Tekla, *31.1.1778, +?;
Spouse: Jerzy Michal Potocki (*1753, +after 1792)

2°Spouse: 1776 Thekla von Czlapic (*1758 +1820); d'oł:
F4. [2m.] Pr Maksymilian Piotr Kazimierz Wilhelm, senator kasztelan 1821, senator wojewoda i ochmistrz dworu polskiego 1825,
czlonek Rady Stanu Królestwa Polskiego, *29.6.1785, +13.2.1846;
Spouse: 6.5.1811 Pss Teresa Lubomirska (*1793 +1847); d'oł:
G1. Prince Wladyslaw, *16.7.1818, +18.7.1875;
Spouse: 17.9.1848 Css Ludgarda Tyszkiewiczówna (Tyskiewicz) (*17.9.1826)
G2. Pss Jadwiga, *Warsaw 20.11.1819, +Derman 21.12.1894;
Spouse: Warsaw 4.4.1837 Prince Marcelin Lubomirski (*15.3.1810, +Neuilly 1.8.1866)Notes


Note for:   Charles Frederic Anne La Tremoille (de),   1711 - 20 NOV 1759         Index
Individual note:   Duc de Chatellerault, Prince de Talmont