Notes


Note for:   Aleksander Jan Jablonowski,   (1670) - 1733         Index
Individual note:   chorazy wielki koronny 1693, starosta korsunski, buski i dzwinogrodzki,Notes


Note for:   Stanislaw Karol Jablonowski,    - 1702         Index
Individual note:   obozny koronny 1701, starosta bohuslawski, blonski, janowski, solotwinski i sinicki,Notes


Note for:   Józef Aleksander Jablonowski,   1711 - 1777         Index
Individual note:   cr Fürst 16.4.1743, stolnik litewski 1744, wojewoda nowogrodzki (1755-73), founder of Societas Iablonoviana, starosta buski, korsunski, dzwinogrodzki, wolpenski, rakanciski i lawarycki,Notes


Note for:   Karolina Teresa Radziwillówna,   1707 - 1765         Index
Individual note:   Enfants:
- Teofila Strzyzyslawa, *ca 1743, +1816; m.ca 1766 Józef Sapieha (+1792)
- Anna Dobrogniewa, *1745, +1782; m.1766 Maciej Lanckoronski, kasztelan kijowski i wojewoda braclawski (*1723 +1789)Notes


Note for:   Franciszka Wiktoria Woroniecka Woroniecki,   1742 - 1827         Index
Individual note:   Enfant : August Dobrogost, rotmistrz kawalerii narodowej 1789, *1769, +1792Notes


Note for:   Wladyslaw Leszczynski,   (1610) - 1679         Index
Individual note:    krajczy królowej and podkomorzy poznanski 1650, podczaszy królowej 1652, wojewoda leczycki 1657, starosta ostrzeszowski, wisniowski i tyszowiecki,Notes


Note for:   Waclaw I Leszczynski,   (1570) - 1628         Index
Individual note:   kasztelan kaliski 1618, podkanclerzy koronny 1620, kanclerz wielki koronny 1625, starosta generalny Wielkopolski 1628, starosta brzeski, warecki, grójecki i kamionackiNotes


Note for:   Stanislaw I Leszczynski,   1677 - 1766         Index
Individual note:   Podczaszy koronny 1697, wojewoda poznanski 1699, starosta odolanowski, dubienski i nowodworski, King of Poland (1704-09)+(1733-35), Ct of Lotharingia and Bar,Notes


Note for:   Maria Karolina Leszczynska,   23 JUN 1703 - 24 JUN 1768         Index
Burial:   
     Place:   Basilique,de St.Denis,,France


Notes


Note for:   Boguslaw Bogislas Leszczynski,   1614 - 1659         Index
Individual note:   Grand-trésorier de Pologne
starosta generalny Wielkopolski 1642, podskarbi wielki koronny (1650-58), podkanclerzy koronny 1658, starosta bydgoski, samborski, miedzyrzecki, ostrski, czluchowski i osiecki,Notes


Note for:   Rafal II Leszczynski,   1579 -          Index
Christening:   
     Date:   1636
Individual note:   kasztelan wislicki 1611, kasztelan kaliski 1618, wojewoda belski 1619, starosta horodelski, wschowski, hrubieszowski i dubienski,Notes


Note for:   Andrzej Leszczynski,   1559 - 1606         Index
Individual note:   wojewoda brzeski kujawski 1591, starosta nakielski,